กลเม็ดเคล็ดลับค้นหาด้วย Google 7 ข้อ

กลเม็ดเคล็ดลับค้นหาด้วย Google 7 ข้อ

      เนื่องจากในปัจจุบัน Search Engine เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้ใช้ อินเทอร์เน็ตส่วนมาก เพราะผู้ใช้ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 50% ต้องการมาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ ประดับสมองหรือเพื่อการศึกษา วันนี้ smileeasy จึงมีกลเม็ดเคล็ดลับที่เกี่ยวกับ  Search Engine รายใหญ่ อย่างกลูเกิล หรือที่รู้จักในนาม “อากู๋” มาแนะนำเพื่อที่จะทำให้การค้นหาเป็นไปได้ง่าย และถูกต้องตามความต้องการของทุกท่าน มี 7 ข้อหลัก ๆ ดังนี้

1.  ใช้คำสะกดที่มักใช้บนเว็บ : เครื่องมือค้นหาจะทำงานโดยการจับคู่คำที่คุณป้อนกับหน้าต่างๆ บนเว็บ ดังนั้น การใช้คำที่มักปรากฏบนหน้าเว็บจะทำให้คุณได้รับผลการค้นหาที่ดีที่สุด เช่น แทนที่จะพูดว่า หัวเจ็บ ให้พูดว่า ปวดหัว เนื่องจากเป็นศัพท์ทางการแพทย์ที่มักปรากฏบนเว็บไซต์

2.  ยิ่งใช้คำน้อยยิ่งให้ผลดี : นี่เป็นหลักการทั่วไป การใช้คำเพียงหนึ่งหรือสองคำจะให้ผลการค้นหาที่กว้างที่สุด ให้เริ่มด้วยการใช้ข้อความค้นหาสั้นๆ แล้วปรับผลการค้นหาของคุณโดยการเพิ่มคำให้มากขึ้น

3.  ค้นหาคำด้วยวลีที่ต้องการโดย ” “ : ใส่คำไว้ในเครื่องหมายคำพูด “[คำใดๆ]” เพื่อค้นหาวลีที่ตรงกันตามลำดับ โปรดทราบว่าการค้นหาโดยใช้เครื่องหมายคำพูดอาจทำให้คุณไม่ได้รับผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องกัน เช่น การค้นหา “Alexander Bell” จะทำให้คุณไม่ได้รับผลการค้นหาที่อ้างถึง Alexander G. Bell เป็นต้น

ตัวอย่าง 1

ค้นหาด้วยวลีที่ต้องการ Google
เคล็ดลับค้นหาด้วย Google

4.  ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็ก : การค้นหาไม่มีการตรวจสอบตัวอักษรพิมพ์เล็กหรือใหญ่ การค้นหาคำว่า new york times จะเหมือนกับการค้นหาคำว่า New York Times

5.  ค้นหาโดยเว็บไซต์ใดไซต์หนึ่งโดยเฉพาะ : ใส่ site: ไว้หน้าข้อความค้นหาของคุณหากคุณทราบว่าคุณต้องการคำตอบจากภายในไซต์ใดไซต์หนึ่งโดยเฉพาะหรือไซต์บางประเภท เช่น โปรแกรมดูวิดีโอ site:mysmileeasy.com

ตัวอย่าง 2

ค้นหาเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่ง

6.  ไม่ต้องกังวลเรื่องเครื่องหมายวรรคตอน : การค้นหาจะไม่สนใจเครื่องหมายวรรคตอน รวมถึงเครื่องหมาย @#%^*()=+[]\ และอักขระพิเศษอื่นๆ

7.  ทำการแปลงจำนวน : คุณสามารถแปลงหน่วยวัดใดๆ เช่น ไมล์เป็นกิโลเมตร หรือออนซ์เป็นลิตรได้โดยพิมพ์ตัวเลขและหน่วยวัด

ตัวอย่าง 3

convert-numbers

กลเม็ดเคล็ดลับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับ ท่านสามารถเข้าไปอ่านผ่านอากู๋โดยตรง ได้ตามช่องทางนี้ อากู๋ ทิป

รหัสผ่าน : easy

กระทู้เกี่ยวข้อง

Leave a Comment

Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better