โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ IBM SPSS statistics 24 [Full] 2017

แชร์/เผยแพร่ :

Infoโปรแกรมวิเคราะห์สถิติ IBM SPSS เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน หรือการทำวิจัยที่เกี่ยวกับสถิติ ซึ่งถือเป็นโปรแกรมที่มีความสำคัญต่อการศึกษา หรือคณะอาจารย์ภาคสถิติอย่างมาก โดยถูกพัฒนาขึ้นจากบริษัทจัดจำหน่ายถูกซื้อโดย IBM เมื่อเดือนมิถุนายน 2552 และปัจจุบันใช้ชื่อบริษัทว่า “An IBM Company” โดยโปรแกรมเดิมมีชื่อว่า “Statistical Package for the Social Sciences” (ชุดโปรแกรมสถิติเพื่อสังคมศาสตร์) ออกเผยแพร่ครั้งแรกในปี 2511 หลังจากถูกพัฒนาโดย Norman H. Nie และ C. Hadlai Hull Norman Nie ในขณะนั้นเป็นนักศึกษารัฐศาสตร์ภาคบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์วิจัยที่ภาควิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยชิคาโก

โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ IBM SPSS
โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ IBM SPSS

โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ IBM SPSS statistics

ความนิยมของโปรแกรมถูกใช้แพร่หลายมากที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติในสังคมศาสตร์ มันถูกใช้โดยนักวิจัยตลาด, นักวิจัยสุขภาพ, บริษัทสำรวจความคิดเห็น, รัฐบาล, นักวิจัยการศึกษา, บริษัทการตลาด ฯลฯ คู่มือการใช้งานฉบับแรก (Nie, Bent & Hull, 1970) ถูกอธิบายว่าเป็นหนึ่งในตระกูล “หนังสือที่ทรงอิทธิพลที่สุดในสาขาสังคมวิทยา” นอกเหนือไปจากการวิเคราะห์ทางสถิติแล้ว การจัดการข้อมูล (การเลือกกรณีศึกษา, การแปลงแฟ้ม, การสร้างข้อมูลสืบทอด) และการทำเอกสารข้อมูล (พจนานุกรมเมทาเดตาจะถูกเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล) ก็เป็นความสามารถของซอฟต์แวร์รุ่นพื้นฐานที่หลายคนนิยมนำไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการคำนวณสถิติในชีวิตประจำวัน

คุณสมบัติ :
– Extending the value of big data : ขยายขอบเขตการใช้งานของข้อมูลให้ใช้ได้มากขึ้น แสดงรายละเอียดความสัมพันธ์ของข้อมูลขนาดใหญ่ หรือโมเดลขนาดใหญ่ได้ดีขึ้น
– Geospatial analytics : สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของข้อมูลที่จะเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเชิงรุก
– Embedding analytics into the enterprise : มีการปรับปรุงการเข้าถึงองค์กรที่ดีขึ้น ส่งผลให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อ้างอิง :
Description : Software
Development : IBM
License : Shareware
Cough medicine : มี (ถาวร)
Operating System : Windows 7, 8 and 8.1, 10
Password : www.mysmileeasy.com
ปรับปรุงเมื่อ : 06/02/2017

Download : ดาวน์โหลด(1)*  ดาวน์โหลด(2)*  สำรอง(1)  สำรอง(2)

ไฟล์ทำถาวร : ดาวน์โหลด*

Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better