โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ IBM statistics SPSS 24 [Full] 2018

โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ IBM statistics SPSS 24 [Full] 2018

Infoโปรแกรมวิเคราะห์สถิติ IBM SPSS คือโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์นิยมใช้สำหรับวิเคราะห์ตัวเลข ไม่ว่าจะใช้ในการเรียน หรือทำงานวิจัยที่เกี่ยวกับสถิติ จัดเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญต่อการศึกษา หรือคณะอาจารย์ภาคสถิติอย่างมาก โดยถูกพัฒนาขึ้นจากบริษัทจัดจำหน่ายถูกซื้อโดย IBM เมื่อเดือนมิถุนายน 2552 และปัจจุบันใช้ชื่อบริษัทว่า “An IBM Company” โดยโปรแกรมเดิมมีชื่อว่า “Statistical Package for the Social Sciences” (ชุดโปรแกรมสถิติเพื่อสังคมศาสตร์) ออกเผยแพร่ครั้งแรกในปี 2511 หลังจากถูกพัฒนาโดย Norman H. Nie และ C. Hadlai Hull Norman Nie ในขณะนั้นเป็นนักศึกษารัฐศาสตร์ภาคบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์วิจัยที่ภาควิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยชิคาโก

โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ IBM statistics SPSS 24
โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ IBM statistics SPSS 24

โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ SPSS 24 IBM statistics

จัดเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้งานอย่างแพร่หลายดสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติในสังคมศาสตร์ และมันยังถูกใช้โดยนักวิจัยตลาด, นักวิจัยสุขภาพ, บริษัทสำรวจความคิดเห็น, รัฐบาล, นักวิจัยการศึกษา, บริษัทการตลาด ฯลฯ คู่มือการใช้งานฉบับแรก (Nie, Bent & Hull, 1970) ถูกอธิบายว่าเป็นหนึ่งในตระกูล “หนังสือที่ทรงอิทธิพลที่สุดในสาขาสังคมวิทยา” นอกเหนือไปจากการวิเคราะห์ทางสถิติแล้ว การจัดการข้อมูล (การเลือกกรณีศึกษา, การแปลงแฟ้ม, การสร้างข้อมูลสืบทอด) และการทำเอกสารข้อมูล (พจนานุกรมเมทาเดตาจะถูกเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล) ก็เป็นความสามารถของซอฟต์แวร์รุ่นพื้นฐานที่หลายคนนิยมนำไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการคำนวณสถิติในชีวิตประจำวัน

คุณสมบัติ :
– Extending the value of big data : ขยายขอบเขตการใช้งานของข้อมูลให้ใช้ได้มากขึ้น แสดงรายละเอียดความสัมพันธ์ของข้อมูลขนาดใหญ่ หรือโมเดลขนาดใหญ่ได้ดีขึ้น
– Geospatial analytics : สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของข้อมูลที่จะเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเชิงรุก
– Embedding analytics into the enterprise : มีการปรับปรุงการเข้าถึงองค์กรที่ดีขึ้น ส่งผลให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อ้างอิง :
Description : Software
Development : IBM
License : Shareware
Cough medicine : มี (ถาวร)
Operating System : Windows 7, 8 and 8.1, 10
File Status : IMSPS 24, Ready
ปรับปรุงเมื่อ : 25/03/2018

Download NEW :

ดาวน์โหลด (P1)  ดาวน์โหลด (P2)  สำรอง (P1)  สำรอง (P2)

รหัสผ่าน : easy

4 thoughts on “โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ IBM statistics SPSS 24 [Full] 2018

Leave a Comment

Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better