โปรแกรมสร้างมายแมพ iMindMap Ultimate 9.0.3 [Full] 2017

Info : โปรแกรมสร้างมายแมพ หรือสร้างผังความคิด iMindmap Ultimate เวลาที่เราคิดโปรเจคงานอะไรออกแล้วเราต้องการทบทวนความจำ หรือบันทึกไว้เป็นองค์ความรู้ เราจะทำการจดลงผังความคิด หรือผังมโนภาพ หรือแผนที่ความคิด เรียกอีกอย่างว่าไมด์แม็ป โดยไมด์แม็ปนิยามว่าไดอะแกรมที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่องโยงของผังมโนภาพที่สัมพันธ์กันในรูปแบบหนึ่ง โดยปกติจะใช้รูปวงกลมแทนมโนภาพ หรือความคิด และเส้นลูกศรแทนลักษณะ และทิศทางของความสัมพันธ์นั้น โปรแกรมเขียนผังความคิดตัวนี้ได้การยอมรับว่าเป็นซอฟแวร์ที่ดีมีคุณภาพ (Official Software) ของ Mind Map โดยสามารถเขียนผังความคิดได้อย่างดี และรองรับภาษาไทยได้อีกด้วย

โปรแกรมสร้างมายแมพ iMindMap Ultimate

โปรแกรมสร้างมายแมพ iMindmap Ultimate

การสร้างผังความคิดเป็นวิธีที่เร็วที่สุดที่จะเก็บรวบรวมความคิดโดยการสร้างเป็นแผนภาพเชิงความคิดได้อย่างรวดเร็ว Crystallises ช่วงเวลาประเดี๋ยวเดียวของแรงบันดาลใจเพียงคลิกครั้งเดียวสามารถสร้างการโต้ตอบที่คุณคิดโดยพิมพ์ลงไปในผังความคิดได้อย่างรวดเร็ว และเก็บความทรงจำดี ๆ ของความคิดลงบนโปรแกรม โดยเป็นซอฟต์แวร์แผนผังความคิดที่มีรูปแบบระดมสมอง ที่จะช่วยให้คุณจัดเรียงรวบรวมความคิดก่อนที่จะได้นำแนวคิดไปใช้ แผนที่ใช้บันทึกเพื่อเป็นตัวแทนนามธรรมก็สามารถรวบรวมความคิดเป็นแบบดิจิทัลได้ง่ายดาย และสะดวกต่อการพกพา หรือทำความเข้าใจอย่างแน่นอน

อ้างอิง :
Description : Software
Development : Imindmap
License : Shareware
Cough medicine : มี (ถาวร)
Operating System : Windows 7, 8 and 8.1, 10
Password : www.mysmileeasy.com
ปรับปรุงเมื่อ : 16/08/2017

Download NEW : ดาวน์โหลด  สำรอง

รหัสผ่านไฟล์

Leave a Comment

Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better