โปรแกรมสร้างผังความคิด มายแมพ iMindmap Pro 4 [Full] 2016

แชร์/เผยแพร่ :

Info : โปรแกรมสร้างผังความคิด หรือสร้างมายแมพ iMindmap Pro เวลาที่เราคิดอะไรออกแล้วเราต้องการทบทวนความจำ หรือบันทึกไว้ เราจะทำการจดลงผังความคิด หรือผังมโนภาพ หรือแผนที่ความคิด เรียกอีกอย่างว่าไมด์แม็ป โดยไมด์แม็ปนิยามว่าคือไดอะแกรมที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่องโยงของผังมโนภาพที่สัมพันธ์กันในรูปแบบหนึ่ง โดยปกติจะใช้รูปวงกลมแทนมโนภาพ หรือความคิด และเส้นลูกศรแทนลักษณะ และทิศทางของความสัมพันธ์นั้น โดยมีคำกำกับไว้ว่าวงกลมแทนผังมโนภาพของอะไร เส้นลูกศรแทนความสัมพันธ์ในลักษณะ และทิศทางใด ในบางครั้งมีการใช้การเน้น และแจกแจงเนื้อความด้วยสี และการวาดรูปประกอบ โปรแกรมเขียนผังความคิดตัวนี้ได้การยอมรับว่าเป็นซอฟแวร์ที่เป็นทางการ (Official Software) ของ Mind Map โดยมีความสามารถเขียนแผนที่ความคิด และยังรองรับภาษาไทยได้ดีอีกด้วย

โปรแกรมเขียนผังความคิด มายแมพ iMindmap
โปรแกรมเขียนผังความคิด มายแมพ iMindmap

โปรแกรมสร้างผังความคิด มายแมพ iMindmap

คุณสมบัติ :
โปรแกรมผังความคิดเป็นวิธีที่เร็วที่สุดที่จะเก็บรวบรวมความคิดโดยการสร้างภาพได้อย่างรวดเร็ว Crystallises ช่วงเวลาประเดี๋ยวเดียวของแรงบันดาลใจเพียงคลิกครั้งเดียวสามารถสร้างการโต้ตอบที่คุณคิดโดยพิมพ์ลงไปในผังความคิดได้อย่างรวดเร็ว และเก็บความทรงจำดี ๆ ของความคิดลงบนโปรแกรม โดยเป็นเพียงซอฟต์แวร์แผนผังความคิดที่มีรูปแบบระดมสมอง ที่จะช่วยให้คุณจัดเรียงความคิดก่อนที่จะได้พัฒนาจิตใจ แผนที่ใช้บันทึกเพื่อเป็นตัวแทนแม้แต่นามธรรมก็สามารถรวบรวมความคิดเป็นแบบดิจิทัลได้ง่ายดาย และสะดวกต่อการพกพา หรือทำความเข้าใจอย่างแน่นอน

อ้างอิง :
Description : Software
Development : Imindmap
License : Shareware
Cough medicine : มี (ถาวร)
Operating System : Windows 7, 8 and 8.1, 10
Password : www.mysmileeasy.com
ปรับปรุงเมื่อ : 16/10/2016

Download : ดาวน์โหลด*  สำรอง

โปรแกรมอ่าน และแก้ไขไฟล์ PDF Adobe Acrobat XI Pro 11.0.11 [Full] 2016
โปรแกรมเขียนโค้ด Text Editor Sublime Text 3 [Full] 2016
โปรแกรมออกแบบเว็บไซต์ Adobe Muse CC [Full] 2015
โปรแกรมดูรูป เครื่องมือแต่งรูป Picasa 3.9 ภาษาไทย [Full] 2017
โปรแกรมอัดวิดีโอหน้าจอคอมพิวเตอร์ Ocam 17 [Full] 2017
โปรแกรมปรับแต่งคอมพิวเตอร์ Avira System Speedup 1.6 [Full] 2017
โปรแกรมแต่งรูปช่างถ่ายภาพ Adobe Lightroom 6 [Full] 2016
โปรแกรมโหลด YouTube Downloader Pro 5.7.1 ภาษาไทย [Full] 2016
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better