โปรแกรมแปลงไฟล์เอกสาร PDF Zilla 3.2.0 [Full] 2018

โปรแกรมแปลงไฟล์เอกสาร PDF Zilla 3.2.0 [Full] 2018

Info : PDF Zilla เครื่องมือสำคัญสำหรับสำนักงาน จัดเป็นโปรแกรมแปลงไฟล์ PDF ยอดฮิต โดยจะแปลงเป็นสกุล MS Word (*.DOC), MS Excel (*.XLS), Plain Text (*.txt), Rich Text (*.RTF), JPEG (*.JPG), GIF (*.GIF), PNG (*.PNG), TIFF (*.TIF), Bitmap (*.BMP), Flash (*.SWF), Webpage (*.HTML) และยังสามารถแปลงไฟล์รูปภาพเป็น PDF : JPEG (*.JPG), GIF (*.GIF), PNG (*.PNG), TIFF (*.TIF), Bitmap (*.BMP), Photoshop (*.PSD), Icon (*.ico), PPM (*.PPM), TGA (*.tga) ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงชนิด File Type บางส่วนเท่านั้น PDF Zilla รองรับการทำงานได้อีกมากมายหลากหลาย

โปรแกรมแปลงไฟล์เอกสาร PDF Zilla
โปรแกรมแปลงไฟล์เอกสาร PDF Zilla

โปรแกรมแปลงไฟล์ PDF to Word ด้วย PDF Zilla

เมื่อพูดถึงเรื่องชนิดไฟล์ในปัจจุบันแล้ว การทำงานจำเป็นต้องมีไฟล์เอกสารที่ใช้ในเชิงวิชาการ และถูกกำหนดให้เป็นรูปแบบสามัญ จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับระบบไฟล์ให้สามารถ Convert PDF to Word Document หรือไฟล์ชนิดอื่นได้ PDF Zilla จึงจัดเป็นเครื่องมือแปลงไฟล์ที่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพไม่น้อยไปกว่าเครื่องมือดัง ๆ อย่างรุ่นพี่อื่น ๆ

อ้างอิง :
Description : Software
Development : PDFZilla
License : Shareware
Cough medicine : มี (ถาวร)
Operating System : Windows 7, 8 and 8.1, 10
File Status : PDFZL 3.2, Ready
ปรับปรุงเมื่อ : 04/01/2018

Download NEW : ดาวน์โหลด  สำรอง

รหัสผ่าน : easy

Leave a Comment

Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better