SPSS-V22-for-windows

โปรแกรมช่วยวิเคราะห์สถิติ IBM SPSS statistics 22 64 bit [Full] 2016

แชร์/เผยแพร่ :

โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ทางสถิติ IBM SPSS statistics

InfoSPSS เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ ทั้งใช้เรียน ทั้งทำวิจัยที่เกี่ยวกับสถิติ ซึ่งถือเป็นโปรแกรมสำคัญต่อนักศึกษา หรือคณะอาจารย์ภาคสถิติ โดยโปรแกรมถูกพัฒนาจากบริษัทจัดจำหน่าย SPSS ถูกซื้อโดย IBM เมื่อเดือนมิถุนายน 2552 และปัจจุบันใช้ชื่อบริษัทว่า “SPSS: An IBM Company” โดย SPSS เดิมชื่อว่า “Statistical Package for the Social Sciences” (ชุดโปรแกรมสถิติเพื่อสังคมศาสตร์) ออกเผยแพร่ครั้งแรกในปี 2511 หลังจากถูกพัฒนาโดย Norman H. Nie และ C. Hadlai Hull Norman Nie ในขณะนั้นเป็นนักศึกษารัฐศาสตร์ภาคบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์วิจัยที่ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยชิคาโก SPSS เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่นิยมใช้แพร่หลายมากที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติในสังคมศาสตร์ มันถูกใช้โดยนักวิจัยตลาด นักวิจัยสุขภาพ บริษัทสำรวจความคิดเห็น รัฐบาล นักวิจัยการศึกษา บริษัทการตลาด ฯลฯ คู่มือการใช้งาน SPSS ฉบับแรก (Nie, Bent & Hull, 1970) ถูกอธิบายว่าเป็นหนึ่งใน “หนังสือที่ทรงอิทธิพลที่สุดในสาขาสังคมวิทยา” นอกเหนือไปจากการวิเคราะห์ทางสถิติแล้ว การจัดการข้อมูล (การเลือกกรณีศึกษา, การแปลงแฟ้ม, การสร้างข้อมูลสืบทอด) และการทำเอกสารข้อมูล (พจนานุกรมเมทาเดตาจะถูกเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล) ก็เป็นความสามารถของซอฟต์แวร์รุ่นพื้นฐานที่หลายคนนิยมนำไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการคำนวณสถิติในชีวิตประจำวัน

spss 22
spss 

อ้างอิง :
Description : Software
Development : IBM
License : Shareware
Cough medicine : มี (ถาวร)
Operating System : Windows 7, 8 and 8.1, 10
Password : www.mysmileeasy.com
ปรับปรุงเมื่อ : 25/10/2016

Download : ดาวน์โหลด(1)*  ดาวน์โหลด(2)*  สำรอง(1)  สำรอง(2)

ยาแก้ไอ : ดาวน์โหลด*

Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better