ทำความรู้จัก Affiliate Marketing

ทำความรู้จัก Affiliate Marketing

how_does_affiliate_marketing_work
Affiliate Marketing

รูปที่ 1 เป็นการกระทำที่เกิดจาก Publisher กับ Buyer หลัก ๆ

     โมเดลช่วยกันทำแบ่งกันรวย หลักการง่าย ๆ Affiliate Marketing  ก็คือ การที่เราได้นำ Products ทั้งเป็นสิ้นค้าที่สามารถจับต้องได้ และสินค้าที่ไม่มีตัวตน (Digital Products) รวมทั้งบริการ (Services as Hotels,Rooms,Taxi) โดยผู้ที่นำสินค้าไปโปรโมทขาย จะเรียกว่า Publisher ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทน (Commission) เป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขาย ตามแต่สัญญาที่ได้ทำการตกลงไว้ โดยเราจะแบ่งตัวละครที่สำคัญออกเป็น 4 ประเภท

1.  Advertiser : เจ้าของสินค้า ก็คือผู้ที่ต้องการขายสินค้าของตนเองบนโลกออนไลน์ให้ได้มากที่สุด และยินดีที่จะเสียค่านายหน้าให้ สำหรับผู้ที่ช่วยโปรโมทขายสินค้า

2.  Publisher : นายหน้าขายสินค้า แม้จะไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองแต่สามารถเรียก Traffics ของกลุ่มเป้าหมายเข้ามาใน Website,blog หรือ Fanpage ที่ตัวเองได้เป็นเจ้าของและมีช่องทางในการโปรโมทขายสินค้าในโลกออนไลน์ได้

3.  Affiliate Provider : ตัวกลางที่คอยบริหารจัดการ ให้ทั้ง เจ้าของสินค้า&นายหน้าขายสินค้า ได้มาพบกันโดยได้รับผลประโยชน์ ส่วนต่างค่านายหน้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตามที่ได้ตกลงกันไว้กับ เจ้าของสินค้า โดยที่ Affiliate Provider จะรับผิดชอบในเชิงเทคนิคสำหรับการสร้างรูปแบบลิงค์ ภาพ ที่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการซื้อขายจริง จาก นายหน้าขายสินค้า ว่าอะไรยังไง วันไหน แบบละเอียด และจะทำการหาสถิติ และหักส่วนต่างเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ส่วนนี้

4.  Buyer : กลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้า คือ ตัวละครที่จะทำให้ระบบ Affiliate Marketing เกิดความสมบูรณ์ เมื่อ Buyer คลิกเข้าดูสินค้าผ่าน Affiliate Link ที่ Publisher นำมาจาก  Affiliate Provider แล้วระบบจะทำการฝัง Cookie ไว้ที่เครื่องของ Buyer เพราะหากลูกค้าไม่ได้ซื้อสินค้าในคราวเดียวกับการคลิกครั้งแรก ระบบจะเก็บ Cookie ไว้ประมาณ 30 วัน หากลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าเมื่อใดในช่วงเวลานั้น Publisher ก็ยังจะสามารถได้รับค่านายหน้า

ไปอ่านหนังสือเจอเลยเอามาแชร์ครับ ก็พยายามสรุปให้เข้าใจง่าย ^ ^

ที่มา : เปิดกะโหลก 2

 

 

รหัสผ่าน : easy

กระทู้เกี่ยวข้อง

Leave a Comment

Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better