WinRAR 3.93 Intel K

[Mac OS] โปรแกรม WinRAR 3.93 for Mac [Free] 2016

แชร์/เผยแพร่ :

โปรแกรม WinRAR สำหรับ Mac OS

Info : โปรแกรม WinRAR OS X เป็นเครื่องมือจัดการไฟล์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถสำรองข้อมูลของคุณ และลดขนาดของเอกสาร หรือไฟล์แนบแบบอีเมล์ บีบอัด RAR, ZIP และไฟล์อื่น ๆ ที่ดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ต และสร้างรูปแบบใหม่ของไฟล์ โดยเก็บในรูปแบบของไฟล์ RAR และ ZIP ที่เราคุ้นเคยนั่นเอง แค่เพียงเปลี่ยนมาใช้บน Mac OS นั่นเอง เพื่อให้ผู้ใช้หลายคนสะดวกที่จะเลือกใช้

WinRAR 3.93 Intel K screen
WinRAR

App Mac นี้ใช้รุ่นในตัวของไวน์ 1.1.43 ไวน์ช่วยให้คุณสามารถเรียกใช้ซอฟต์แวร์ Windows บนระบบปฏิบัติการอื่น ๆ กับไวน์ที่คุณสามารถติดตั้ง และใช้งานเหล่านี้เช่นเดียวกันกับคุณในระบบ Windows ผมได้ติดตั้งไว้จำนวนมาก โดยรูปแบบพิเศษที่คุณสามารถเลือกได้ระหว่างในตัวเลือกเมนู – ธีม

อ้างอิง :
Description : Software
Development : Winrar
License : Freeware
Cough medicine : มี (ถาวร)
Operating System : Mac OS X all versions
Password : www.mysmileeasy.com
ปรับปรุงเมื่อ : 27/10/2016

Download : ดาวน์โหลด*  สำรอง

Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better