[Mac OS] โปรแกรมแตกไฟล์ WinRAR Mac 3.93 [Free] 2016

แชร์/เผยแพร่ :

Info : โปรแกรมแตกไฟล์ WinRAR Mac เป็นเครื่องมือจัดการไฟล์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถสำรองข้อมูลของคุณ และลดขนาดของเอกสาร หรือไฟล์แนบแบบอีเมล์ บีบอัด RAR, ZIP และไฟล์อื่น ๆ ที่ดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ต และสร้างรูปแบบใหม่ของไฟล์ โดยเก็บในรูปแบบของไฟล์ RAR และ ZIP ที่เราคุ้นเคยนั่นเอง แค่เพียงเปลี่ยนมาใช้บน Mac OS นั่นเอง เพื่อให้ผู้ใช้หลายคนสะดวกที่จะเลือกใช้

โปรแกรมแตกไฟล์ WinRAR สำหรับ Mac OS
โปรแกรมแตกไฟล์ WinRAR Mac OS

โปรแกรมแตกไฟล์ WinRAR สำหรับ Mac OS

App Mac นี้ใช้รุ่นในตัวของไวน์ 1.1.43 ไวน์ช่วยให้คุณสามารถเรียกใช้ซอฟต์แวร์ Windows บนระบบปฏิบัติการอื่น ๆ กับไวน์ที่คุณสามารถติดตั้ง และใช้งานเหล่านี้เช่นเดียวกันกับคุณในระบบ Windows ผมได้ติดตั้งไว้จำนวนมาก โดยรูปแบบพิเศษที่คุณสามารถเลือกได้ระหว่างในตัวเลือกเมนู – ธีม

อ้างอิง :
Description : Software
Development : Winrar
License : Freeware
Cough medicine : มี (ถาวร)
Operating System : Mac OS X all versions
Password : www.mysmileeasy.com
ปรับปรุงเมื่อ : 27/10/2016

Download : ดาวน์โหลด*  สำรอง

Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better